Kwartierdienst Maaslijn vervallen tijdens meivakantie

Tijdens de meivakantie wordt er op de Maaslijn een halfuursdienst  gereden. Tevens wordt
er minder materieel ingezet. Bij stremmingen op anderen sporen (NS) kan dat wel eens tot plaatsgebrek leiden.