Station Grubbenvorst gaat niet door

Het provinciebestuur volhard in het het schrappen van de aanleg van station Grubbenvorst. In mei wilde het provinciebestuur al een knoop doorhakken over het station. Maar een meerderheid van het Limburgs Parlement vond dat veel te snel en wilde eerst meer informatie.

Misrekeningen en tegenvallers
Eerder dit jaar besloot het rijk om 14 miljoen euro minder bij te dragen aan de kosten van aanleg. Tevens was er geen rekening gehouden met de elektrificatie van de nevensporen, die op alle stations aanwezig zijn.  Door al deze tegenvallers moesten de plannen worden gewijzigd, en daardoor is Station Grubbenvorst gesneuveld.
Betrouwbaarheid provincie
Ook stelde een aantal partijen dat de betrouwbaarheid van de provincie in het geding is omdat die in het verleden juist een fervent voorstander van het station was. Dat had ook te maken met de nabijgelegen Greenport Venlo Campus. Er wordt nu gedacht aan intensiever busvervoer in het gebied, alhoewel de genoemde frequentie van uurdienst geen vergelijking met de trein aankan.
Petitie voor aanleg
Op 6 oktober wordt het voorstel van het provinciebestuur besproken in een statencommissie. Voorafgaand biedt de werkgroep Station Grubbenvorst-Greenport Venlo Nu! aan CDA-gedeputeerde Hubert Mackus een petitie met een kleine 1400 handtekeningen aan voor de aanleg van station Grubbenvorst. Bron: L1