Elektrificatie en verbetering Maaslijn weer opgeschort?

De elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen, lijkt nu weer te stagneren door wederom een kostenstijging van 96 miljoen en het uiteenvallen van het provinciebestuur van Limburg. Aanvankelijk was gepland dat de werkzaamheden in 2024 gereed zouden zijn. 

Verkeerde berekeningen Prorail
In het begin waren de totale kosten begroot op 195 miljoen euro. Al in december van het vorige jaar werd duidelijk dat het duurder werd door rekenfouten van Prorail.  Nu blijkt dat de kosten  bijna 50 procent hoger uitvallen tot een bedrag van 96 miljoen euro. Het prijskaartje van de modernisering van de spoorlijn komt daarmee op 291 miljoen euro.

Meerkosten provincie?
Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) melde onlangs aan de Tweede Kamer de meerkosten van de Maaslijn.
Tegelijk stelt zij de PvdA-motie niet uit te voeren die de Tweede Kamer begin februari aannam. Daarin wordt gesteld dat het Rijk voor het extra tekort moet opdraaien en niet de provincie Limburg. Zij wil juist dat ook de provincie meebetaalt. Ook sluit de staatssecretaris vertraging of versobering van het project niet uit. Ook dat is niet in overeenstemming met de,  met grote meerderheid aangenomen motie.
Net als een meerderheid van de Tweede Kamer wijst de provincie erop dat de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland samen al 153 miljoen op tafel hebben gelegd, op een toen nog budget van 212 miljoen. Limburg alleen droeg al 99,9 miljoen bij.

ProRail oorzzak
Zo’n twee jaar geleden sloten Rijk en provincie een akkoord om een eerder tekort op te vangen. Afgesproken werd dat beide partijen een eventueel nieuw tekort zouden delen. Dus ieder de helft. Maar omdat nu de oorzaak bij verkeerde berekeningen van ProRail – lijkt te liggen, vindt de provincie dat het Rijk ervoor moet opdraaien. ProRail valt rechtstreeks onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Toets
Staatssecretaris Van Veldhoven meldt aan de Tweede Kamer dat zij ook nog een onafhankelijke toets te laten doen over de oorzaken van de forse overschrijding van de kosten. Daarna wil zij met de provincie Limburg in gesprek. Omdat zowel de landelijke als het  provinciale bestuur nog in ontwikkeling zijn, kan dit nog op zich laten wachten.

Kritiek  geplande uitvoering
Voor de  elektrificatie  komen tussen Roermond en Nijmegen bovenleidingen en onderstations die de treinen van deze elektriciteit gaan voorzien.  Ook wordt op meerdere plekken het spoor verdubbeld en andere infravoorzieningen getroffen.
Zo wordt dit aangekondigd op de infosite van De Maaslijn.  Wat niet wordt vermeld is de afbraak van sommige 3e sporen en wissels, die bij infrastoringen vaak worden gebruikt om zoveel mogelijk de dienstregeling te kunnen voortzetten.

Verdubbeling
Voor het grootste deel blijft de Maaslijn na vernieuwing enkel spoor, met dezelfde- of nog meer problemen als heden, door verdere afschaling van de infrastructuur.  Een verdubbeling van het gehele spoor van de Maaslijn, lijkt een veel betere oplossing die bijvoorbeeld een sneldienst mogelijk maakt in combinatie met kwartierdiensten.