OV-Klantenbarometer 2019

De OV-Klantenbarometer bevat de oordelen van OV-reizigers over de kwaliteit van hun openbaar vervoer in 2019 en is voor de negentiende keer uitgevoerd. Reizigers worden om hun oordeel gevraagd over bus, tram, metro, trein en OV over water. De vier Friese Waddenveren zijn ook in het onderzoek meegenomen, hoewel deze officieel geen onderdeel uitmaken van het openbaar vervoer.

Het Arriva busvervoer in Noord- en Midden-Limburg kreeg een 7,7 als rapportcijfer van de reizigers.

Het onderzoek van 2019 betreft 78 onderzoeksgebieden. Per onderzoeksgebied zijn ritten en vaarten bezocht door enquêteurs, wat 107.631 ingevulde vragenlijsten opleverde. 30 procent van de mensen die een vragenlijst aangeboden kreeg, vulde deze in. Het onderzoek is in opdracht van CROW-KpVV uitgevoerd door Goudappel Coffeng en NDC. In 2019 werd voor het eerst ook een Engelse vragenlijst ingevuld. Veertig procent van de stijging komt voor rekening van de respondenten op de Engelstalige vragenlijst.

Lees verder op OVPro.nl