Tijdelijk vervallen halte Milsbeek Rijksweg/Kerkstraat

In verband met reconstructiewerkzaamheden zal ter hoogte van de bushalte Rijksweg/Kerkstraat maar een rijstrook beschikbaar zijn en zal het verkeer middels een tijdelijke verkeersregelinstallatie (V.R.I) geregeld worden.

Daardoor zal de betreffende halte tijdelijk buiten gebruik zijn van 10 maart tot medio juli.

Passagiers kunnen gebruik maken van de reguliere haltes “Milsbeek Zuid” of “Oudebaan”