Vakantiedienstregeling Arriva voortgezet tot 17 januari 2021

Door de lockdown die op 15 december is ingegaan, gaat Arriva de vakantiedienstregeling verlengen tot zondag 17 januari. Door de ontstane wijziging van reizigersaantallen en reispatronen, is verstandig om de  inzet van het materieel aan te passen.

Concreet betekent dit dat de vakantiedienstregeling voor alle bussen in Limburg – en voor de ritten van de Maaslijn (RS11) – tot en met zondag 17 januari van kracht blijft. Voor de overige treinlijnen in Limburg kent Arriva geen vakantiedienstregeling en daarom rijden die treinen als altijd.

De OV-Servicepunten van Arriva in Limburg blijven geopend met enkele wijzigingen rond de feestdagen.

Noodzakelijkheid reis:
Met de van kracht zijnde lock-down wordt ten strengste geadviseerd alleen te reizen als dat noodzakelijk is.  Het ov blijft wel beschikbaar voor die noodzakelijke reizen.

Arriva Limburg bus
Vanaf de start van de lockdown op 15 december heeft Arriva alle scholierenlijnen gestopt. Voor alle andere lijnen geldt dat die een dienstregeling rijden zoals die op de borden vermeld staat als ‘vakantiedienstregeling’. Die vakantiedienstregeling wordt nu verlengd tot en met 17 januari 2021– en is daarbij minimaal aangepast op de einddatum van de lockdown.

Buurtbussen
Voor de buurtbuslijnen, die al sinds de eerste lockdown in maart 2020 niet rijden, wordt gewerkt aan een opstart.Voor die start is het nodig de bussen aan te passen met kuchschermen, extra ventilatie en het aanbrengen van een extra filter. Daarnaast moeten er voldoende vrijwilligers bereid zijn om weer te gaan rijden. Het is de bedoeling met de buurtbussen medio januari weer te starten als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Arriva Limburg trein
De treinlijnen van Arriva in Limburg (RE18, RS18, RS 12 en RS15) rijden, behoudens de Maaslijn, een ongewijzigde reguliere dienstregeling. Voor de Maaslijn (RS 11) zal de vakantiedienstregeling starten vanaf 21 december. Die dienstregeling blijft van kracht, net als voor de buslijnen, tot en met 17 januari 2021. De Arriva OV-Servicepunten op de stations blijven open. Er zullen enkele aanpassing in de openingstijden zijn rond de feestdagen.

Verplichtingen en richtlijnen gebruik openbaarvervoer:
Draag een mondkapje: in alle voertuigen is dat verplicht.
Ook op perrons en bij haltes is het dragen van een mondkapje verplicht;
Reis alleen als het echt nodig is;
Reis niet als u verkoudheidsklachten heeft;
Geef elkaar de ruimte.

Nadere aanpassingen van de dienstregeling blijven mogelijk, plan uw reis goed vooraf.